Energy

Wednesday, 14 February 2018

5è Congrés Energia Catalunya ... Llegir més

5è Congrés Energia Catalunya

Monday, 27 July 2015

Sentència del Tribunal Suprem, de 10 de juny, que confirma pràctiques prohibides contra la competència en el mercat elèctric ... Llegir més

Sentència del Tribunal Suprem, de 10 de juny, que confirma pràctiques prohibides contra la competència en el mercat elèctric

Monday, 27 July 2015

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio confirma practicas prohibidas contra la competencia en el mercado eléctrico ... Llegir més

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio confirma practicas prohibidas contra la competencia en el mercado eléctrico

Monday, 13 April 2015

'El sistema energètic és abusiu i la gent s’està plantant' ... Llegir més

'El sistema energètic és abusiu i la gent s’està plantant'
[12  >>  

Housing and Urban Issues

Wednesday, 13 March 2019

Publicació d'un nou article sobre habitatge ... Llegir més

Publicació d'un nou article sobre habitatge

Wednesday, 20 February 2019

Breve resumen de la Sentencia TC sobre la legislación de vivienda de Aragón ... Llegir més

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5/2019, sobre Decreto-Ley 3/2015 de Aragón

Breve resumen de la Sentencia TC sobre la legislación de vivienda de Aragón

Friday, 15 February 2019

La fragilidad de nuestras políticas de vivienda ... Llegir més

A propósito de la Sentencia Tribunal constitucional sobre la Ley 14/2015 del Impuesto de Viviendas Vacías de Cataluña

La fragilidad de nuestras políticas de vivienda

Monday, 11 February 2019

El Baix Llobregat a debat ... Llegir més

Presentació de llibre

El Baix Llobregat a debat

Saturday, 27 October 2018

Arquitectura sostenible y nuevas formas de mirar ... Llegir més

Rehabilitación Ca la Dona en Barcelona

Arquitectura sostenible y nuevas formas de mirar

Monday, 04 June 2018

Nova etapa en les cooperatives d'habitatge a CAT ... Llegir més

Nova etapa en les cooperatives d'habitatge a CAT

Tuesday, 22 May 2018

Cities for our children (?) ... Llegir més

Cities for our children (?)

Monday, 14 May 2018

Habitatge i urbanisme per una ciutat més cohesionada ... Llegir més

Habitatge i urbanisme per una ciutat més cohesionada

Friday, 26 January 2018

Som notícia! ... Llegir més

Som notícia!

Monday, 27 November 2017

Dolors Clavell participa en una Jornada de reflexió, a Madrid, sobre l'habitatge de lloguer ... Llegir més

Dolors Clavell participa en una Jornada de reflexió, a Madrid, sobre l'habitatge de lloguer

Monday, 27 November 2017

Dolors Clavell participa en una Jornada de reflexión, en Madrid, sobre la vivienda de alquiler ... Llegir més

Dolors Clavell participa en una Jornada de reflexión, en Madrid, sobre la vivienda de alquiler

Friday, 23 June 2017

Sessió formativa d'Habitatge de Protecció Oficial a Sostre Cívic ... Llegir més

Sessió formativa d'Habitatge de Protecció Oficial a Sostre Cívic

Thursday, 16 March 2017

Seminari "La intervenció a les comunitats veïnals" a la Diputació de Barcelona ... Llegir més

Seminari

Monday, 09 January 2017

Jornades sobre Vivenda i Ciutat - 17 i 18 de novembre de 2016 - Córdoba ... Llegir més

Jornades sobre Vivenda i Ciutat - 17 i 18 de novembre de 2016 - Córdoba

Monday, 09 January 2017

Jornadas sobre Vivienda y Ciudad - 17 y 18 de Noviembre de 2016 - Córdoba ... Llegir més

Jornadas sobre Vivienda y Ciudad - 17 y 18 de Noviembre de 2016 - Córdoba

Friday, 01 April 2016

Adjudicación de la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha ... Llegir més

Adjudicación de la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha

Thursday, 19 November 2015

La Diputació edita una publicació sobre estratègies per a la mobilització d'estoc residencial creat a Clavell Advocats en col·laboració amb Urbania ... Llegir més

La Diputació edita una publicació sobre estratègies per a la mobilització d'estoc residencial creat a Clavell Advocats en col·laboració amb Urbania
[12  >>  

Mobility

Friday, 26 October 2018

Excel·lent campanya: El transport públic et dona més ... Llegir més

10 raons per a una aposta

Excel·lent campanya: El transport públic et dona més

Monday, 02 April 2018

El tramvia a Barcelona ... Llegir més

El tramvia a Barcelona

Friday, 29 December 2017

Iniciativa interessant a l'AMB: canvi de cotxe per transport públic ... Llegir més

Iniciativa interessant a l'AMB: canvi de cotxe per transport públic

Friday, 22 September 2017

Dia sense Cotxes, pretext per pensar ... Llegir més

Dia sense Cotxes, pretext per pensar

Friday, 22 September 2017

Día sin Coches, pretexto para pensar ... Llegir més

Día sin Coches, pretexto para pensar
[12  >>