Debat La Vanguàrdia: COVID i Transport públic ... Llegir més

Dialègs de La Vanguàrdia

Debat La Vanguàrdia: COVID i Transport públic

Accions d'autèntic habitatge social. Experiència Llars Familiars SCCL ... Llegir més

La proximitat i el compromís social són les millors eines

Accions d'autèntic habitatge social. Experiència Llars Familiars SCCL

Jornades cooperativisme i habitatge ... Llegir més

Idees per paliar o transformar el model d'habitatge

Jornades cooperativisme i habitatge

La fragilidad de nuestras políticas de vivienda ... Llegir més

A propósito de la Sentencia Tribunal constitucional sobre la Ley 14/2015 del Impuesto de Viviendas Vacías de Cataluña

La fragilidad de nuestras políticas de vivienda

¿Tiempos para la desburocratización administrativa? ... Llegir més

Decálogo de innovación y simplificación administrativa IVAP

¿Tiempos para la desburocratización administrativa?

Fundació Catalunya Europa ... Llegir més

Un espai per a l'europeisme

Fundació Catalunya Europa

Publicació d'un nou article sobre habitatge ... Llegir més

Publicació d'un nou article sobre habitatge

L'habitatge assequible a l'agenda local ... Llegir més

Jornada Diputació BCN per al món local

L'habitatge assequible a l'agenda local

Breve resumen de la Sentencia TC sobre la legislación de vivienda de Aragón ... Llegir més

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5/2019, sobre Decreto-Ley 3/2015 de Aragón

Breve resumen de la Sentencia TC sobre la legislación de vivienda de Aragón
[12 3 4 5  >>