5è Congrés Energia Catalunya

Els dies 13 i 14 de febrer s'ha desenvolupat el 5è Congrés d'Energia de Catalunya, a l'Institut d'Estudis Catalans.  Dolors Clavell ha presentat una ponència sobre "El paper de les normes en els canvis de model", en la qual reflexiona sobre la conveniència de construir una definició sobre el dret a disposar d'energia per part de la ciutadania, en un context normatiu que tradicionalment ha primat la mirada del "sector" però no ha incorporat els interessos dels destinataris de la política energètica. 

Aquí us acompanyem el contingut de la ponència, conscientment molt planera per tal que una aportació de caràcter jurídic sigui digerible en un context molt tècnic.