Jornades Habitatge i Cooperativisme, al Prat de Llobregat

Dolors Clavell va participar en les Jornades d'habitatge i cooperatives, organitzades per la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), al Prat de Llobregat, el 16 de maig. En aquest marc va presentar un nou model d'habitatge cooperatiu a Barcelona que respon a una nova manera de tinença i gestió de la vivenda. 

Consulteu el document de la intervenció de Dolors Clavell.

 Intervenció Dolors Clavell