L'habitatge assequible a l'agenda local

Jornada Diputació BCN per al món local

El 5 de novembre 2019 s'ha organitzat una Jornada dirigida al món local, sobre les polítiques d'habitatge.  Ha servit com a radiografia de l"estat de la qüestió" en la matèria, ja que hi han participat les Administracions estatal, catalana i local, també agents privats.  S'ha vist que tenim indicadors -en manquen alguns d'importants, sobretot respecte al parc públic-, planificació, marc normatiu, diagnòstic compartit, detecció de necessitats, etc.  Tot és imperfecte però no cal partir de zero.  El que no tenim és prou força i autoritat per a l'acció.  Es detecta un dèficit important en les experiències pràctiques i en la posta a disposició d'eines concretes per avançar, més que plans, paraules i intencions.  Identifico una certa irritació en la manca d'implicació real de molts agents, després de tants anys de discurs.  El món local té dret a demanar instruments i concrecions, en una matèria que el desborda i que dificulta anar més enllà de les emergències.  En tot cas, caldrà assumir i acceptar tot això com a situació actual, com a punt de referència, i a partir d'aquí atrevir-nos a fer les accions de futur.  Tant de bo d'aquí un temps es pugui dir que vam sortir de l'atzucac.