Nota informativa: publicació de la llei catalana 1/2022, per afrontar l'emergència en l'habitatge

Resum

El passat 7 de març de 2002 es va publicar la Llei catalana 1/2022, amb diferents modificacions de les lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016.  En la present nota formulem un resum d'aquesta norma, dirigit a facilitar la comprensió de les modificacions i el seu abast.

En l'enllaç podeu trobar la Nota informativa.