Publicació d'un nou article sobre habitatge

Dolors Clavell ha participat en l'edició de febrer de 2019 de la Revista Política i Prosa, dedicat a incorporar veus de dones procedents de diverses disciplines com a reflexió compartida del "Després del #MeToo".

En aquest exemplar, s'ha publicat un article sobre ciutat i habitatge que conté idees sobre la teoria i la pràctica que es susciten a l'entorn del què han de ser les polítiques d'habitatge de futur.

Es pot consultar aquí :  Article

Enlaç a la web de Política i Prosahttps://www.politicaprosa.com/la-revista/