Urbanisme i habitatge en la ciutat construïda.

Debat sobre les possibilitats d'obtenir habitatge assequible en les nostres ciutats ja consolidades.  El 28 de juny es va realitzar una sessió específica al Col·legi d'Arquitectes, a la seu de Barcelona, per reflexionar entorn la proposta de l'Ajuntament de Barcelona aprovada inicialment.  Més enllà de detalls, és un clar avenç el fet que pensem estratègies urbanístiques per atendre les necessitats d'habitatge de la gent.  Dolors Clavell hi va participar com a defensora que la política d'habitatge no pot consistir només en mesures d'emergència i assistencials, sinó que cal incidir en els aspectes més estructurals.  Per aquest motiu és important avançar en propostes valentes i ahora solvents, de diferents especialistes, i sobretot continuar obrint camí en la satisfacció del dret a l'habitatge.
A Youtube podeu trobar totes les intervencions de la JORNADA DE DEBAT AL COAC SOBRE L'HABITATGE PROTEGIT EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT. EL CAS DE BARCELONA