Col·laboracions institucionals


Barcelona Regional
Estudi sobre la generació d’habitatge protegit en el sòl urbà consolidat.


CA Castilla - La Mancha
Elaboració d’Avantprojecte de la Llei d’Habitatge.


Govern Balear
Assessorament en treballs previs a la redacció Avantprojecte Llei d’Habitatge. Dictamen sobre la funció social de la propietat i Sentència Tribunal Constitucional.


Govern Valencià
Elaboració del procés participatiu i assessorament en procés d’elaboració d’Avantprojecte Llei d’Habitatge.


Ajuntament de Castelló
Estudi sobre Organització administrativa i política d’habitatge.


Ajuntament de Girona
Estudi sobre l’habitatge buit de la ciutat, amb col·laboració amb la cooperativa Lacol.


Ajuntament de Barcelona
Assessorament en actuacions per fer front a la pobresa energètica.


Banc Sabadell - SOGEVISO
Elaboració Mapa ajuts i recursos públics per a persones en situació de vulnerabilitat, a nivel autonòmic i municipal.


Ajuntament de Terrassa
Assessorament en el projecte Anella Verda per a la protecció del sòl no urbanitzable del municipi.


Ajuntament Palau-Solità i Plegamans
Assessorament extern en matèria urbanística. I redacció Pla Ordenació Urbanística Municipal 2015.

Polítiques públiques

L’especialització i experiència de Clavell consulting en el Dret administratiu ens ha conduït a un especial interès per les Polítiques públiques.

La necessària regeneració democràtica del país requereix aliances basades en el coneixement que permetin concretar polítiques adequades, en especial per a la gent desfavorida de la societat.

Tant el sector públic com el privat i els moviments ciutadans tenen un rol a jugar en aquest context. Des de Clavell consulting aportem el nostre bagatge per contribuir als objectius de modernització i eficàcia de les Polítiques públiques. La nostra inquietud es concreta en diverses accions:


Suport a les administracions públiques
Redacció de textos normatius, elaboració de plans i projectes quan hi ha necessitat de concretar o millorar les seves polítiques.

Suport a les organitzacions ciutadanes
Participació personal de la directora de Clavell consulting en moviments i espais transformadors relacionats amb l’energia, la mobilitat i nous models de ciutat. Impuls de projectes que permetin concretar polítiques en la pràctica, en especial en el camp de l’habitatge social.


Energia

Fundación Renovables
DC és sòcia protectora de la fundació.

CMES / Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i social Sostenible
DC és sòcia del col·lectiu.

Som Energia
DC és sòcia de la cooperativa, entre 2013-17 formà part del consell rector.

Mobilitat

Associació Promoció Transport Públic
DC és sòcia membre de la junta directiva.

Habitatge i ciutat

Associació Casa Alternativa.
DC és la presidenta d’aquesta associació, que incorpora persones actives que duen a terme projectes concrets innovadors en materia d’habitatge, a diferents escales, i que defensen l’acció i l’impuls de projectes més enllà de la teoria i la mera descripció del problema d’habitatge de la ciutadania.