El tramvia a Barcelona

En la polèmica del tramvia l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) te una posició favorable clara i rotunda, i ha vingut lluitant perquè el projecte sigui una realitat.  En Joan Anton Tineo i la Dolors Clavell, de la Junta Directiva de la PTP, han fet un article on expressen algunes idees que poden ésser útils en el debat.  Enllaç a l'article: https://www.sostenible.cat/opinio/la-ciutat-i-el-tramvia