Jornada dret de les dones i ciutat metropolitana

Experiències en les ciutats

El 25/06/2019 l'AMB va acollir una Jornada organitzada per Col·lectiu Punt 6.  Es tractava de pensar i explorar els diferents espais de reflexió i acció que tenim. Dolors Clavell hi va assistir com a part d'una Fila 0 compartida amb dones estupendes com Anna Bofill, Pilar García-Almirall o Sandra Bestraten.  Al llarg de la Jornada es van donar a conèixer experiències mundials interessants, tant referides a les tipologies d'habitatge com les intervencions en l'espai públic i projectes més enllà de la disciplina urbanística.  Cal reconèixer que encara se'ns fa difícil concretar què cal fer des de l'urbanisme si adoptem una perspectiva de gènere; segurament som en una fase més efectiva pel diagnòstic que per a les alternatives.  Mica en mica. També tenim clara la necessitat d'incrementar la presència de dones en tots els espais, però altra cosa és l'extensió del coneixement amb perspectiva de gènere.  Pensem que l'espai de la mobilitat seria el que avui per avui permet més concrecions i propostes suggestives, modernes, valentes.  Incorporar la manera de viure la ciutat per part de les dones és millorar la qualitat de vida de tothom.  Continuarem pensant i compartint.